fbpx

რუსული ენის კურსი

კურსის აღწერა


საქართველოში რუსული ენა დიდი პოპულარობით სარგებლობს და მისი შესწავლის მსურველთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა საუბრობს რუსულად, ახალ თაობებში მისი პოპულარიზაცია სათანადოდ არ ხდება. ჩვენ, მსმენელს ვთავაზობთ უახლეს და უნიკალურ პროგრამას, რომლის ანალოგიც საქართველოში ჯერ არ მოიძებნება. გამოყენებულია პროფესიულად მაღალ დონეზე მომზადებული, უახლესი ლიტერატურა, რომელიც ეფუძნება მეთოდს  “მარტივი, სახალისო, ინტერაქტიული”

კურსის მიზანი:

მსმენელის საბაზისო ცოდნის ამაღლება და განვითარება დონეების მიხედვით; ასევე, ჩვენი მიზანია გავაუმჯობესოთ მათი წერის, კითხვის, მოსმენის და საუბრის უნარ-ჩვევები. ჩვენ, თემატურად განვიხილავთ ვიდეო მასალებს და ხელს შევუწყობთ ნასწავლი ლექსიკის პრაქტიკაში გამოყენებას. ასევე განვიხილავთ გრამატიკულ საკითხებს და ადგილზევე შევასრულებთ შესაბამის სავარჯიშოებს. ჩვენი მიზანია მოსწავლეს ადგილზე შევასწავლოთ მასალა, საშინაო დავალების გარეშე. 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • ერთი დონის ხანგრძლივობა: 3-4 თვე;
 • სულ დონეების რაოდენობა: 4;
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 90 წუთი;
 • ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 7 – 8 მსმენელი.
 • სერთიფიკატი გაიცემა B1 დონიდან.

 

კურსის აღწერარეგისტრაციაღირებულება
ელემენტარული დონე

 სასაუბრო თემები:

 • ძალიან სასიამოვნოა;
 • რუსული ანბანი;
 • ვინ არის ეს?
 • რა გქვიათ თქვენ?
 • ჩემი სამყარო
 • ჩემი დღე
 • რომელი საათია
 •  ჩემი ოჯახი
 •  ჩვენი გაკვეთილი
 • როგორ ვსწავლობთ რუსულს
 • რა გაქვთ, გყავთ თქვენ?
 • როდის იქნება შემდეგი გაკვეთილი?
 • ქალაქში
 • ეს რა ქალაქია?
 • ეს თქვენი ადგილია?
 • სად იყავით გუშინ?
 • ქვეყნები და ეროვნებები
 • თქვენ ოდესმე იყავით მოსკოვში?
 • როგორი ამინდია მოსკოვში?
 • ეროვნებით ვინ ხართ?
 • ჩემი სახლი;
 • ჩვენ დიდი სახლი გვაქვს?
 • ჩემი სათვალე ხომ არ გინახავს?
 • როგორ ისვენებთ სახლში?
 • გემრიელი საჭმელი;
 • რას მივირთმევთ ყოველ დღე?
 • შეკვეთისთვის მზად ხართ?
 • მეგობრებთან ერთად ვახშმობა;
 • ჯანმრთელობა;
 • მე თავი მტკივა;
 • ჯანსაღი ცხოვრების წესი;
 • რატომ ხართ ასეთი ბედნიერი?
 • ხალხი;
 • ეს ჩემი ახლო მეგობარია;
 • მე ვგავარ დედას;
 • ტანსაცმელი;
 • ტრანსპორტი;
 • მე მინდა ტაქსით მგზავრობა;
 • როდის ჩამოხავლთ მოსკოვში?
 • მე მივდივარ ბერლინიდან პრაღაში.

გრამატიკა:

 • ნაცვალსახელი;
 • ზმნების პირველი უღლება;
 • კონსტრუქცია – “მე მაქვს”;
 • ზმნების ბრძანებითი ფორმა;
 • ზედსართავი სახელების დაბოლოება;
 • კუთვნილებითი ზედსართავი სახელი;
 • წინდებულიანი ბრუნვა ადგილმდებარეობისთვის;
 • “ყოფნა” ზმნის წარსული დრო;
 • თვეები წინდებულიან ბრუნვაში (როდის);
 • ზმნების მეორე უღლება;
 • ეროვნება;
 • არსებითი სახელი საშუალო სქესის მრავლობით რიცხვში;
 • არსებითი სახელი მამრობითი სქესის მრავლობით რიცხვში;
 • წინდებულიანი ბრუნვა – გამონაკლისები;
 • Წარსული დრო;
 • ბრალდებითი ბრუნვა საგნებისთვის;
 • პირის ნაცვალსახელები ზმნებთან – მჭირდება, საჭიროა, მომწონს, შეიძლება, არ შეიძლება;
 • Მოქმედებითი ბრუნვა;
 • Მომავალი დრო;
 • Კონსტრუქცია – “მე მქონდა”;
 • Ზედსართავი სახელების შემოკლებული ფორმა;
 • Ზედსართავი სახელების დაბოლოება;
 • Შედარებითი და აღმატებითი ზედსართავი სახელები;
 • ნათესაობითი ბრუნვა კუთვნილებით კონსტრუქციებში;
 • Ზედსართავი სახელების დაბოლოება;
 • Წინდებულიანი ბრუნვა ტრანსპორტთან;
 • Რიგითი რიცხვითი სახელი;
 • Ბრალდებითი ბრუნვა;
 • მიმართულება.

საბაზისო დონე

სასაუბრო თემები:

 • ჩემი ოჯახი;
 • ეს ჩემი ბებიაა;
 • როგორ ისვენებთ ოჯახთან ერთად?
 • შემდეგ ისინი დაქორწინდნენ.
 • დღესასწაულები;
 • გილოცავთ დღესასწაულს!
 • გისურვებთ ბედნიერებას!
 • საჩუქრები;
 • საყიდლები;
 • კოსმეტიკის მაღაზიაში;
 • ბაზრობაზე;
 • ტანსაცმლის მაღაზიაში;
 • მალე შვებულებაში;
 • შვებულებაში;
 • სასტუმროში;
 • შვებულებისთვის გეგმები;
 • ჩვენთან სახლში;
 • ჩემი ბინა;
 • სახლის დალაგება;
 • ეს სად მდებარეობს?
 • სამსახურში;
 • რას საქმიანობთ?
 • სატელეფონო ზარები;
 • ელექტრონული წერილები;
 • თავისუფალი დრო;
 • მე მიყვარს მუსიკა;
 • ეს ფილმი სიყვარულზეა;
 • სად დადიხართ ჩვეულებრივ?
 • ქალაქები;
 • ღირსშესანიშნაობები;
 • ქალაქში ორიენტაცია;
 • აეროპორტში.

გრამატიკა:

 • ნათესაობითი ბრუნვა. კუთვნილება.
 • უკუქცევითი ზმნები (ახლანდელი დრო)
 • დაკავება + მოქმედებითი ბრუნვა
 • უკუქცევითი ზმნები (წარსული დრო)
 • Მილოცვა + მოქმედებითი ბრუნვა
 • ნათესაობითი ბრუნვა ზმნასთან სურვილი
 • Ნათესაობითი ბრუნვა წინდებულის შემდეგ
 • Ნათესაობით ბრუნვა. Მრავლობით რიცხვი.
 • Ნათესაობით ბრუნვა რიცხვებთან.
 • Ნათესაობითი ბრუნვა არ არსებობის გამოსახატად
 • Ზმნების ტიპი. Წარსული დრო.
 • Ნათეოსაობითი ბრუნვა დროის გამოსახატად (თარიღი)
 • Ზმნების ტიპი. Მომავალი დრო. 
 • Წინდებულებიანი ბრუნვა ადგილმდგომარეობისთვის
 • კონსტრუქციები – იმისთვის, რომ + ინფინიტივი, არსებითი + სთვის. (ნათესაობითი ბრუნვა)
 • მოქმედებითი ბრუნვა წინდებულების შემდეგ – ზედ, ქვეშ, უკან, შორის, ახლოს.
 • მოქმედებითი ბრუნვა ზმნებთან – ყოფნა, გახდომა, მუშაობა. Ნაცვალსახელები მოქმედებით ბრუნვაში.
 • კონსტრუქციები – მადლობა, ბოდიში არსებით სახელთან (სთვის) და ზმნასთან (რომ…) 
 • მიცემითი ბრუნვა + ადრესატი
 • ზმნა მოწონება + ბრალდებითი ბრუნვა. Განსხვავება დასახელების ზმნებში.
 • წინდებულიანი ბრუნვა “შესახებ”-ს შემდეგ
 • გადაადგილების ზმნები – სიარულის სხვადასხვა ფორმები.
 • წინდებულიანი ბრუნვა ფორმასთან “წელს”. Ზედსართავი სახელის Შედარებითი და აღმატებით ფორმები.
 • მიმართულება და ადგილმდებარეობა. Მიცემითი ბრუნვა წინდებულებთან – სთან, ით.
 • თანდებულიანი მოქმედების ზმნები 

საშუალო დონე

სასაუბრო თემები:

 • დღის წესრიგი;
 • ადრე ამდგარსა კურდღელსა, ვერ დაეწევა მწევარი
 •  რომელი საათია?
 •  სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს;
 • შეგერგოს!
 • სწორი კვება;
 • სამზარეულოში;
 • შეიძლება ერთი შეკვრა კარაქი?
 • მეგობრობა;
 • ურთიერთობა;
 • ვენ ერთნაირი ინტერესები გვაქვს;
 • რეაქციები;
 • სწავლა არასდროს არის გვიან;
 • სწავლა სიბერემდე!
 • განათლება;
 • ოთხშაბათობით გაკვეთილები მაქვს;
 • გასაოცარი პლანეტა;
 • ცხოველთა სამყარო;
 • ცხოველები, რომლებმაც გადაარჩინეს ადამიანების სიცოცხლე;
 • ბუნებაში თავის გადარჩენა;
 • საუბარი;
 • მახასიათებელი თვისებები;
 • გაცნობა და ეტიკეტი;
 • საჯარო გამოსვლა;
 • ინტერნეტში;
 • ვებ საიტები და აპლიკაციები;
 • ონლაინ კომუნიკაცია;
 • ონლაინ შოპინგი;
 • მსოფლიოს ირგვლივ;
 • რომელი ქვეყნიდან ხართ?
 •  რა ჰქვია ამ ქვეყანას?
 • რუსეთი – უზარმაზარი ქვეყანა
 • აზრები;
 • მიზნები და მიღწევები;
 • დამესიზმრა სიზმარი;
 • ცრურწმენა;
 • მედია;
 • რა ხდება ახალი მსოფლიოში?
 • ტელეგადაცემები;
 • რეკლამა და პროპაგანდა;

გრამატიკა:

 • უკუქცევითი ზმნები, ზმნის ფორმები. (გამეორება)
 • Დრო (ნახევარი, 15 წუთი) პასიური ზმნები (უკუქცევითი). Პასიური კონსტრუქციები მოქმედებით ბრუნვასთან.
 • უკუქცევითი ზმნები (ობიექტი და სუბიექტი ერთია) სრული და არასრული ფრაზასთან – მე მინდა.
 • Ზმნისგან ზედსართავი სახელის წარმოება. Გიწევდეს, გამოგდიოდეს + მიცემითი ბრუნვა. 
 • Მოქმედებითი ბრუნვა ინსტრუმენტის გამოსახატავად.
 • Ნათესაობითი ბრუნვა. Ზედსართავი სახელის წარმოება.
 • უკუქცევითი ზმნები, ორმხრივი მოქმედება.
 • Კონსტრუქცია – მინდა, რომ შენ რაიმე გააკეთო. Გასხვავება – ერთი და იგივე, ერთნაირი. Სხვა და სხვადასხვა.
 • Რაოდენობითი რიცხვითი სახელი ნათესაობით ბრუნვაში. 
 • Განხვავება “სწავლა”, “სწავლება” “შესწავლა” ფრაზები ზმნასთან “ქონა-ყოლა”
 • Პირობითი კილო. Კონსტუქცია – მე რომ შენ ვყოფილიყავი.
 • Მიცემითი ბრუნვა. Წინდებული. Კონსტრუქცია “მე გამომივიდა”
 • Მოძრაობის ზმნები (სიარული, სირბილი, ცურვა, ფრენა, ხოხვა)
 • თანდებულიანი მოძრაობის ზმნები.
 • Ტრანსპორტირების ზმნები (ტრანზიტული) – დაგქონდეს, მართვავდე.
 • Ზედსართავი სახელისგან არსებითი სახელის წარმოება.
 • Ბრძანებითი კილო (მეორე პირი)
 • Ბრძანებითი კილო (პირველი და მესამე პირი) ზმნების ტიპი ბრძანებით კილოში.
 • Ურთიერთდაპირისპირებები –  თუმცა, მიუხედავად, სხვაგვარად.
 • Განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები (ვიღაცა, ვინმე) და ნაწილაკი.
 • “Ვინ” და “რა” ყველა ბრუნვაში
 • “Როგორი” ყველა ბრუნვაში
 •  “ეს” და “ის” ყველა ბრუნვაში
 • უკუქცევითი ნაცვალსახელი.
 • Ზმნები მოქმედებით ბრუნვასთან.
 • Უკუქცევით-კუთვნილებითი ნაცვალსახელი – საკუთარი. Გეშინოდეს + ნათესაობითი ბრუნვა.
 • “Გამო” + ნათესაობითი ბრუნვა. “Დამსახურებით” + მიცემითი ბრუნვა. Ზმნა “გამართლება”
 • “Რომელი” ყველა ბრუნვაში. Პასიური უკუქცევითი ზმნების გამეორება.
 • Პირდაპირი და ირიბი თქმა. Მიზნის წარმოება.
 • Მიმღეობა ახლანდელ დროში


მაღალი დონე
აკადემიური რუსული ენის კურსი – სპეციალური დაკვეთით. წინასწარი გასაუბრების საფუძველზე. 

დამატებითი აქტივობები:

კურსის ყველა დონეზე გამოყენებული იქნება როლური სავარჯიშოები, ინტერვიუები, ვიდეობი და სახალისო თამაშები.

 

 • ჯგუფში – 175 ლარი (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად –  30 ლარი (1 გაკვეთილი)
 • ფასები არ შეიცავს დღგ-ს.

რეგისტრაციის გავლამდე, გთხოვთ აუცილებლად გაეცანით ჩვენსწესებს და პირობებს 

 

 

“>