fbpx

რუსული ბავშვებისთვის

კურსის აღწერა


რუსული ენა ბავშვებისთვის – მოიცავს 3 კურსს, რომელიც დაეხმარება ბავშვს ნულიდან დაიწყოს ენის შესწავლა და გაიღრმავოს ცოდნა დონის ზრდასრთან ერთად. სწავლა მორგებულია ბავშვებზე, რაც ნიშნავს, რომ პროცესი სახალისოა, მეთოდები მარტივი და მრავალფეროვანი – ფერადი სურათები, კროსვორდები, სიმღერები, თამაშები, საინტერესო შეკითხვები და სხვა ინტერაქტიული სავარჯიშოები. ჩვენ ვიყენებთ უნიკალურ, უახლეს ლიტერატურას რუსეთიდან, რომელიც გვეხმარება, ბავშვებს შევასწალოთ ენის ყველა ნაწილი – მოსმენა, საუბარი, კითხვა და წერა მეთოდით “მარტივი, სახალისო, ინტერაქტიული”

კურსის მიზანი:

შევასწალოთ ბავშვებს რუსული ენა და შევაყვაროთ სწავლის პროცესი. მარტივი და სახალისო მეთოდებით დავეხმაროთ მათ შეძლონ საუბარი, დიალოგის აწყობა და ამასთან ერთად განვავითაროთ წერა-კითხვის უნარები და ავუმაღლოთ გრამატიკული ცოდნა. ინტერაქტიული გაკვეთილების შედეგად ბავშვი გაკვეთილზე იმახსოვრებს მასალას და არ სჭირდება დამატებითი დავალების შესრულება სახლში.

ზოგადი ინფორმაცია:

 • სულ დონეების რაოდენობა: 3;
 • თითო დონის ხანგრძლივობა: 3-4 თვე; 
 • ასაკობრივი ზღვარი: 5-12 წელი
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 60 წუთი;
 • ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 7 – 8 მსმენელი.
 • სერთიფიკატი გაიცემა მე-2 დონიდან.

 

კურსის აღწერარეგისტრაციაღირებულება
ნულოვანი დონე

 სასაუბრო თემები:

 • გაცნობა
 • ფერები
 • რიცხვები
 • ფიგურები
 • წელიწადის დროები
 • თვეები
 • კვირის დღეები
 • ამინდი
 • სკოლის ნივთები
 • სათამაშოები
 • პროფესიები
 • ოჯახი
 • საკვები
 • ცხოველები
 • სხეულის ნაწილები
 • ტანსაცმელი
 • ადამიანის აღწერა
 • ოთახები
 • ჩემი ოთახი
 • ტრანსპორტი
 • ბუნება
 • დღესასწაული
 • მოქმედებები
 • ზედსართავი სახელები
 • სკოლის საგნები
 • ჭურჭელი

პირველი დონე

სასაუბრო თემები:

 • შესავალი გაკვეთილი – ანბანი, წარმოთქმის წესები;
 • გაცნობა – ზოგადი ფრაზები, საქმიანობა;
 • რიცხვითი სახელები;
 • ხალხი;
 • ყოველი დღე – რუტინა;
 • მაღაზია;
 • საკუთარი ნივთები;
 • საკვები და სასმელი;
 • ხილი და ბოსტნეული;
 • საჩუქრები და სუვენირები;
 • ღონისძიება;
 • დღის ნაწილები;
 • ჰობი;
 • კვირის დღეები;
 • ამინდი. წელიწადის დროები, თვეები;
 • ქალაქი – მიმართულება;
 • ქვეყნები და ქალაქები;
 • ტრანსპორტი;
 • წარწერები ქალაქში;
 • სახლი – ავეჯი და დეკორის ნაწილები;
 • ოთახები;
 • ელექტრონული მოწყობილობები;
 • შუალედური ტესტირება;
 • ქვეყნები და ეროვნება;
 • კონტინენტები;
 • ჰორიზონტის მხარეები;
 • მოგზაურობა;
 • საკვები და სასმელი;
 • ჭურჭელი;
 • ფრაზები რესტორანში;
 • ბოსტნეული;
 • პროდუქტები;
 • რუსული სამზარეულო;
 • ოჯახი და მეგობრები;
 • სამსახური. პროფესიები;
 • ინტერესები, სპორტის სახეობა;
 • ადამიანები და ცხოველები;
 • კომუნიკაცია – ზმნები;
 • ვალუტის გაცვლა;
 • ფოსტაზე;
 • ელექტრონული წერილი;
 • ჯანმრთელობა;
 • რეკომენდაციები;
 • ფიზიკური და ემოციური მდგომარება;
 • ემოციები და გრძნობები;
 • გარეგნობა;
 • ტანსაცმელი;
 • ხასიათი;
 • ფილმები და წიგნები;
 • ფინალური ტესტირება.
გრამატიკა
 • საბაზისო კონსტრუქციები;
 • პირის ნაცვალსახელები – სუბიექტი;
 • პირის ნაცვალსახელები – ობიექტი;
 • ზმნები – უღლება;
 • ზმნიზედა;
 • დრო;
 • კონსტრუქცია – მე მაქვს, არ მაქვს;
 • არსებითი სახელის სქესი;
 • მრავლობითი რიცხვი;
 • პირდაპირი ობიექტის გამოხატვა;
 • კონსტუქცია – მე მაქვს (ღონისძიება);
 • დღის მონაკვეთები – როდის? დილით;
 • კვირის დღეები – როდის? ოთხშაბათს;
 • წელიწადის დროები – როდის? ზამთარში;
 • წარსული დრო;
 • ახლანდელი დრო;
 • ბრძანებითი კილო;
 • თანდებული – ში, ზე;
 • პრეპოზიტივი და აკუზატივი;
 • გადაადგილების ზმნები – სად? საით?
 • ზედსართავი სახელის დაბოლოება;
 • კუთვნილებითი ნაცვალსახელი;
 • პრეპოზიტივის გამონაკლისები;
 • მიმართებითი ნაცვალსახელი – აი ეს, აი ის;
 • დატივი – ადრესატი, საჭიროა, მომწონს;
 • გენეტივი – დან, რუსეთის დედაქალაქი;
 • ზედსართავის სახელის წარმოება ქვეყნის დასახელებიდან;
 • მომავალი დრო;
 • არყოფნა;
 • ინსტრუმენტატივი – ყავა რძით;
 • გენეტივი – გარეშე, სთვის;
 • კუთვნილება;
 • უკუქცევითი ზმნები;
 • ზმნის სახეობა – სრული და არასრული;
 • კონსტუქცია – მე მტკივა;
 • დატივი – თან, ფიზიკური და ემოციური მდგომარეობა;
 • მოკლე ზედსართავი სახელი;
 • შედარებითი ხარისხი;
 • პრეპოზიტივი – შესახებ;
 • მოძრაობის ზმნები.

მეორე დონე

სასაუბრო თემები:

 • რუსული ენის ანბანი
 • გაცნობა
 • მისალმება და დამშვიდობება
 • მადლიერების გამოხატვა
 • პროფესიები
 • ადგილმდებარეობა
 • საგნები და მათი აღწერა
 • მოქმედების გამომხატველი ზმნები
 • მოქმედებების აღწერა
 • შეხვედრა
 • ოჯახი
 • კლასი
 • სატელეფონო საუბარი
 • ქვეყნები და ეროვნება
 • საუბარი კითხვის შესახებ
 • წელიწადის დროები
 • ჩვენი ქვეყანა
 • ჩვენი ოთახი
 • დღის მონაკვეთები
 • დრო სახლში
 • დრო
 • მაღაზია
 • დღესასწაულები
 • ჩემი დღე
 • ჩემი ქალაქი
 • ტრანსპორტი
 • სტუმრად
 • სასადილოში
 • ბიბლიოთეკაში
 • საუბარი ექსკურსიის შესახებ
 • სანქტ-პეტერბურგი
 • რას გააკეთებ ხვალ?
 • Ჯანმრთელობა – ექიმთან
 • Რჩევები ჯანმრთელობის შესახებ
 • Ჩემი მეგობარი ავადაა
 • Წამოდი ჩემთან ერთად
 • დაბადების დღე
 • წერილი დას

გრამატიკა:

 • არსებითი სახელი;
 • არსებითი სახელის სქესი და რიცხვი;
 • ნაცვალსახელი;
 • ზედსართავი სახელი;
 • ზედსართავი სახელის სქესი და რიცხვი;
 • ზმნა. Ზმნის უღლება;
 • წინადადება: სუბიექტი და ობიექტი;
 • ბრალდებითი ბრუნვა ობიექტთან;
 • ზმნა “წერა”;
 • ნაცვალსახელის ბრალდებითი ბრუნვა;
 • ზმნა “სიყვარული”;
 • უკვე – ჯერ, ასევე;
 • ზმნიზედა;
 • ბრალდებითი ბრუნვა წინდებულებთან “ში” და “ზე “;
 • ზმნა “სიარული” (ფეხით);
 • ზმნა “ნდომა”;
 • ზმნა “სიარული” (ტრანსპორტით);
 • ზმნა “ცხოვრება”;
 • წინდებულებითი ბრუნვა წინდებულებთან “ში” და “ზე”;
 • ზედსართავი სახელისა და ნაცვალსახელის წინდებულებითი ბრუნვა;
 • ზმნა “ყოფნა”;
 • წარსული დრო;
 • მომავალი დრო;
 • ნათესაობითი ბრუნვა წინდებულთან “დან”;
 • ნათესაობითი ბრუნვა კონსტრუქციასთან “მე მაქვს”;
 • რაოდენობითი რიცხვითი სახელი;
 • რიგობითი რიცხვითი სახელი;
 • ზმნები “დაწყება” და “დასრულება”;
 • გადაადგილების აღმნიშვნელი ზმნების განსხვავება;
 • წინდებული “ზე” ტრანსპორტთან (წინდებულებიანი ბრუნვა);
 • ზმნა “სიყვარული”;
 • ზმნა “მოწონება”;
 • ზმნა “გაცნობა”;
 • მოქმედებითი ბრუნვა “ვისთან ერთად”;
 • ზმნები “სმა” და “ჭამა”;
 • ზმნა “მიცემა” ბრძანებით კილოში;
 • შედგენილი წინადადებები სიტყვით “რომელიც”;
 • წინდებულებიანი ბრუნვა “შესახებ”-თან;
 • ზმნის სახეობა;
 • ზმნა “შეძლება”;
 • შედგენილი წინადადებები სიტყვებით “იმიტომ, რომ” “ამიტომ” “ასე რომ” “აი რატომ” “საქმე იმაშია, რომ”;
 • ზმნები “გრძნობა” და “ავად ყოფნა”;
 • ზმნა “მიღება”;
 • შედგენილი წინადადებები მიზნის, დროის და შემთხვევის გარემოებებთან;
 • ზმნები “წასვლა” და მოსვლა”;
 • ბრძანებითი კილო ზმნებთან;
 • ნაცვალსახელების ბრუნვა;
 • წერილის ეთიკეტი.

დამატებითი აქტივობები:

კურსის ყველა დონეზე გამოყენებული იქნება როლური სავარჯიშოები, ინტერვიუები, ვიდეობი და სახალისო თამაშები.

 

 • ჯგუფში – 125 ლარი (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად –  25 ლარი (1 გაკვეთილი)
 • ფასები არ შეიცავს დღგ-ს.

რეგისტრაციის გავლამდე, გთხოვთ აუცილებლად გაეცანით ჩვენსწესებს და პირობებს 

 

 

“>