fbpx

Tag: კორპორატიული შეთავაზება

კორპორატიული შეთავაზება

კორპორატიული შეთავაზება ჩვენ მუდმივად მზად ვართ ვიმუშაოთ ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციის პერსონალთან, რომლებსაც აქვთ სურვილი გაიუმჯობესონ ინგლისური ენის ცოდნის დონე, მათი სამსახურეობრივი საქმიანობის უკეთ წარმართვისთვის. ასეთ […]