ჩვენი კურსები

რუსული ბავშვებისთვის

კურსის აღწერა რუსული ენა ბავშვებისთვის – მოიცავს 3 კურსს, რომელიც დაეხმარება ბავშვს ნულიდან დაიწყოს ენის შესწავლა და გაიღრმავოს ცოდნა დონის ზრდასრთან ერთად. სწავლა მორგებულია ბავშვებზე, […]

ბიზნეს ინგლისური

ბიზნეს ინგლისური მორგებულია ბიზნესით, მარკეტინგითა და მენეჯმენტით დაინტერესებული ყველა ასაკის მსმენელზე. კურსი გულისხმობს როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ სწავლებას. სწავლა მიმდინარეობს სრულიად ინგლისურ ენაზე ინოვაციური და […]

ინგლისური აბიტურიენტებისთვის

კურსი აბიტურიენტებისთვის კურსი ინგლისური აბიტურიენტებისთვის გულისხმობს ყველა იმ საკითხის განხილვას, რომელიც მოთხოვნილია განათლების სამინისტროდან, მისაღები გამოცდების წარმატებით ჩაბარებისთვის. კურსი მოიცავს როგორც გრამატიკულ საკითხებს, ასევე ლექსიკის […]

სასაუბრო ინგლისური

სასაუბრო ინგლისურის კურსი მორგებულია ყველა ასაკის მსმენელის დონეს. კურსი შედგება 7 დონისგან და გულისხმობს როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ სწავლებას. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს კითხვა-პასუხის რეჟიმში, მარტივი, […]

ზოგადი ინგლისური

ზოგადი ინგლისური კურსი გათვლილია ისეთ მოსწავლეებზე, რომლებსაც სასაუბრო უნარ-ჩვევები უკვე კარგად აქვთ განვითარებული, იციან გრამატიკა, აქვთ სიტყვების მარაგი და სურთ ზოგადი განათლების მიღება ინგლისურ ენაზე. […]

ინტენსიური გრამატიკა

ინგლისური ენის გრამატიკის ინტენსიური კურსი გულისხმობს გრამატიკის სრულფასოვნად შესწავლას, რაც მოსწავლეებში ძალიან  დიდ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ შევეცადეთ შეგვექმნა პრაქტიკული, ინტენსიური გრამატიკის კურსი, სადაც მოსწავლეებს […]

ინგლისური ბავშვებისთვის

ინგლისური ბავშვებისთვის მორგებულია ნებისმიერი დონის მოსწავლეზე და დაყოფილია ორ ასაკობრივ კატეგორიად: 5-8 წლის და 8-12 წლის მოსწავლეებისთვის. გაკვეთილი მიმდინარეობს მარტივი, სახალისო და ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით, თამაშ–თამაშ, სიმღერის […]

ვისაუბროთ უკომპლექსოდ

ერთად დავძლიოთ საუბრის კომპლექსი უცხო ენაზე საუბრის კომპლექსი დღეისთვის ძალზედ აქტუალურია, სწორედ ამიტომ ჩვენმა გუნდმა ერთობლივად შეიმუშავა სპეციალური პროგრამა, რაც ეხმარებათ მოსწავლეებს საუბრის დახვეწაში, სწორი […]

რუსული ენის კურსი

კურსის აღწერა საქართველოში რუსული ენა დიდი პოპულარობით სარგებლობს და მისი შესწავლის მსურველთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა საუბრობს რუსულად, ახალ თაობებში […]

Georgian Language Course

About the course  Georgian Language course is designed for foreign listeners who speak English or Russian. The course consists of 5 levels and includes both […]