ინგლისური ბავშვებისთვის

ინგლისური ბავშვებისთვის


მორგებულია ნებისმიერი დონის მოსწავლეზე და დაყოფილია ორ ასაკობრივ კატეგორიად: 5-8 წლის და 8-12 წლის მოსწავლეებისთვისგაკვეთილი მიმდინარეობს მარტივი, სახალისო და ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით, თამაშთამაშ, სიმღერის მეშვეობით, რაც უმარტივებს მოსწავლეებს უცხო ენის შესწავლას. ისინი ერთობიან და ამასთანავე ახერხებენ სწავლას.

 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • 5-დან 8 წლამდე კატეგორიისთვის, თითოეული დონის ხანგრძლივობა: 3 თვე
 • 8-დან 15 წლამდე კატეგოორისთვის, თითოეული დონის ხანგრძლივობა: 4 თვე
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 60 წუთი.
 • ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 7-8

 

კურსის აღწერარეგისტრაციაღირებულება
4-დან 8 წლამდე

გაკვეთილი მიმდინარეობს კითხვაპასუხის რეჟიმში, მარტივი, სახალისო, ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით. თითოეული მოსწავლე აქტიურად არის ჩართული საგაკვეთილო პროცესში. ისინი იმდიდრებენ ლექსიკას, საუბრობენ ყოველდღიურ საჭირო თემებზე და  ასრულებენ სხვადასხვა სახის დავალებებს. მეცადინეობა მიმდინარეობს სპეციალური თამაშების გამოყენებითუცხო სიტყვების მარაგის შევსებას და განმტკიცებას კი სიმღერის მეშვეობით ახერხებენ. პროგრამებს თან ახლავს ვიდეო და აუდიო მასალები, პროექტები, ტესტები და სახალისო თამაშები, რაც მოსწავლეებს კიდევ უფრო უმარტივებთ სასწავლო პროცესს.


დონე 0

 • ა, ბ, გ – ანბანი
 • გამარჯობა – ნახვამდის;
 • ფერები;
 • ფიგურები;
 • ციფრები;
 • ცხოველები;
 • საჭმელი;
 • ამინდი;
 • სხეულის ნაწილები;
 • შესაძლებლოები;
 • კვირის დღეები;

დონე 1

 • სკოლის საგნები;
 • ფიგურები და ფერები
 • მაღაზიაში;
 • ოჯახის წევრები;
 • დაბადების დღე;
 • რამდენი წლის ხარ?
 • გარე აქტივობები;
 • საჭმელი;
 • ცხოველები;

დონე 2

 • სკოლაში;
 • ჩემი ნივთები;
 • რას ვაკეთებ მე?
 • პროფესიები;
 • საჭმელი;
 • ჩემი სახლი;
 • რუტინა;
 • საქმის კეთება;

დონე 3

 • სკოლაში;
 • ტანსაცმელი;
 • ადგილები;
 • პროფესიები;
 • აქტივობები;
 • რომელი საათია? 
 • გუშინ, დღეს;
 • ჩემი სახლი;

დონე 4

 • დიდებული ბუნება;
 • იმედი და ოცნება;
 • დაბადების დღე;
 • სკოლა;
 • შინ და გარეთ;
 • ხალხი;
 • მომავლის გეგმები;
 • მუშაობა და თამაში;

დონე 5

 • რა ღირს ეს?;
 • ცხოველების შედარება;
 • გასული კვირა;
 • აქტივობები;
 • მომავალი;
 • სეზონები;
 • ახალი გამოცდილება;

დონე 6

 • სკოლის დღეები;
 • აკვარიუმში;
 • საყიდლებზე წასვლა;
 • ქალაქის გარშემო;
 • აღმოაჩინე მსოფლიო;
 • საქმის კეთება;
 • ჩემს შესახებ;
 • მომავალის გეგმები;

 


8-დან 12 წლამდე

კურსი ითვალისწინებს არა მხოლოდ სასაუბრო, არამედ  წერის, კითხვის და სმენითი უნარჩვევების განვითარებას. პროგრამა ასევე მოიცავს გრამატიკის ნაწილს, სადაც მოსწავლეებს აქვთ საშუალება მარტივი ხერხებით დაეუფლონ თავიანთი დონის შესაბამის გრამატიკულ საკითხებს და შეასრულონ შესაბამისი სავარჯიშოები. საგაკვეთილო პროცესი მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე. პროგრამას თან ახლავს სიმღერები და სახალისო აქტივობები, რაც მოსწავლეებს ეხმარება ახალი მასალის განმტკიცებაში.


დონე 1

 • ა,ბ,გ – ანბანი;
 • ციფრები;
 • ფერები;
 • ოჯახის წევრები;
 • კვირის დღეები;
 • სეზონები;
 • წელიწადის თვეები;
 • ფიგურები;
 • ამინდი;
 • სხეულის ნაწილები;

 

გრამატიკა

 • ყოფნა ზმნა (to be)
 • არტიკლი (a, an)
 • მრავლობითი რიცხვი (Plural forms)
 • პირის ნაცვალსახელები (I,you,he,she,it…)
 • ჩვენებითი ნაცვალსახელები (this,that)
 • ქონა, ყოლა ზმნის უღლება(have got,has got)

დონე 2

 • სასკოლო ნივთები;
 • შეგრძნებები;
 • პიკნიკი და სხვა აქტივობები;
 • საჭმელი;
 • რიგობითი და რაოდენობითი რიცხვები;
 • ყოველდღიური რუტინა;
 • განსაკუთრებული დღეები;
 • დრო;
 • ადგილები;
 • ამინდი;
 • ტანსაცმელი;
 • აღნიშვნა / დაბადების დღე;
 • მომზადება;
 • ფერმა;
 • ცხოველები;

 

გრამატიკა

 • ჩვენებითი ნაცვალსახელები; (This,That)
 • ქონა,ყოლა ზმნის უღლება; (Have got, Has got)
 • მოდალური ზმნა (Can);
 • წინდებულები; (in, on, under ….)
 • ახლანდელი მარტივი დრო; (Present Simple)
 • ახლანდელი განგრძობითი დრო; (Present Continuous)
 • ზედსართავი სახელი; (Adjective)
 • ყოფნა ზმნა წარსულში; (Was, were)

დონე 3

 • ქვეყნები;
 • სეზონები;
 • თვეები;
 • ჰობი;
 • ადგილების აღწერა;
 • ცხოველები;
 • ყოველდღიური საქმიანობები;
 • განსაკუთრებული ადგილები ქალაქში;
 • საჭმელი;
 • პარკში;
 • მუზეუმში;
 • ტრანსპორტი;

 

გრამატიკა

 • ახლანდელი მარტივი დრო (Present simple);
 • გერუნდი Like+verb(ing);
 • კუთვნილებითი ზედსართავი სახელები (Possessive adjectives);
 • ახლანდელი განგრძობითი (Present continuous);
 • წინდებულები (Prepositions);
 • თვლადი და უთვლადი არს.სახელები (Countable and uncountable nouns);
 • ზედსართავი სახელი (Adjectives);
 • მოდალური ზმნა – Must, mustn’t;
 • წარსული განუსაზღვრელი (Past simple);
 • მომავალი (Be going to);

დონე 4

 • საჭმელი;
 • გართობა;
 • სახიფათო მუზეუმი;
 • სპორტის დრო;
 • მიმართულებები;
 • კოსმოსში;
 • აეროპორტში;
 • კომპიუტერი;
 • საინტერესო ადგილები;
 • ავადმყოფობა, დაავადება;
 • სამზარეულო;
 • ოჯახი;
 • სამსახური;

 

გრამატიკა

 • Present simple and Present continuous;
 • Past simple;
 • possessive Pronouns;
 • Have to/ had to;
 • Why/because;
 • Adjective;
 • Future simple;
 • Some/Any;
 • Present perfect;
 • Should/Shouldn’t;
 • Could/Couldn’t;
 • Object Pronouns;
 • Relative pronouns;
 • Past Continuous;

დონე 5

 • შენ შეგიძლია ააშენო!
 • ჩემი ხის სახლი;
 • გართობის დროა!
 • წვეულება;
 • გარემო;
 • ხელახლა გამოყენება / გადამუშავება;
 • ველური ბუნება;
 • პირველადი დახმარება;
 • ჯანსაღი საკვები;
 • სპორტი;
 • უძველესი შენობები;
 • შეტყობინება მომავალში;
 • სიახლეები;

 

გრამატიკა

 • Present Perfect;
 • Past Simple;
 • Adjective;
 • Past Continuous;
 • Future Simple;
 • Present Continuous for Future;
 • Be going to;
 • Reported speech;
 • First Conditional;
 • Question tags;
 • Passive Voice;

 


დამატებითი აქტივობები:

ყველა დონეზე გამოყენებული იქნება როლური სავარჯიშოები, ინტერვიუები, ვიდეოები და სახალისო თამაშები. თითოეული დონის დასრულების შემდეგ, თქვენ წერთ ტესტს. ოთხივე დონის წარმატებით დასრულების შემდეგ, გაიცემა სერთიფიკატი.

 

Student name & surname
Parent name & surname
Parent mobile phone
Active E-mail
How old is your child?
Choose learning time
Terms & Conditions
 • ჯგუფში – 125 ლ (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად – 25 ლ ( 1 გაკვეთილი)

გთხოვთ გაეცანით – წესები და პირობები 

 

 

“>