ინტენსიური გრამატიკა

ინგლისური ენის გრამატიკის ინტენსიური კურსი


გულისხმობს გრამატიკის სრულფასოვნად შესწავლას, რაც მოსწავლეებში ძალიან  დიდ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ შევეცადეთ შეგვექმნა პრაქტიკული, ინტენსიური გრამატიკის კურსი, სადაც მოსწავლეებს საშუალება მიეცემათ ყურადღება გაამახვილონ მხოლოდ გრამატიკულ საკითხებზე. კურსის განმავლობაში თეორიულ მასალასთან ერთად, მოსწავლეები შეასრულებენ პრაქტიკულ სავარჯიშოებს და განიხილავენ მათ თავისებურებებს. კურსი მორგებულია ყველა ასაკის მოსწავლის დონეს, როგორც ბავშვებში, ასევე ზრდასრულებში.

 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • სრული კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე (24 გაკვეთილი)
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 90 წუთი;
 • კურსი გათვლილია – როგორც ჯგუფურ ასევე ინდივიდუალურ სწავლებაზე;
 • ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 4-5 მოსწავლე.

 

კურსის აღწერარეგისტრაციაღირებულება
 • არტიკლი;
 • არსებითი სახელი;
 • კუთვნილებითი ბრუნვა;
 • პირის ნაცვალსახელები;
 • ზედსართავი სახელი;
 • ზმნიზედა;
 • წინდებულები;
 • ყოფნა ზმნა;
 • კონსტრუქციები;
 • ქონა-ყოლა ზმნის უღლება;
 • ახლანდელი განუსაზღვრელი დრო;
 • წარსული განუსაზღვრელი დრო;
 • მომავალი განუსაზღვრელი დრო;
 • ახლანდელი განგრძობითი დრო;
 • წარსული განგრძობითი დრო;
 • მომავალი განგრძობითი დრო;
 • ახლანდელი სრული განუსაზღვრელი დრო;
 • წარსული სრული განუსაზღვრელი დრო;
 • მომავალი სრული განუსაზღვრელი დრო;
 • ახლანდელი სრული განგრძობითი დრო;
 • წარსული სრული განგრძობითი დრო;
 • მომავალი სრული განგრძობითი დრო;
 • დაპირება;
 • მოდალური ზმნები;
 • ვნებითი გვარი;
 • პირობითი წინადადებები;
 • სურვილი;
 • ინფინიტივი; 
 • გერუნდი; 
 • კითხვითი გამყოფელი წინადადებები;
 • პირდაპირი და ირიბი თქმა;
 • არაწესიერი ზმნები;

დამატებითი აქტივობები:

კურსზე გამოყენებული იქნება თემატიკასთან დაკავშირებული სავარჯიშოები, რასაც ადგილზევე შესრულებენ მოსწავლეები.

 

Name / Surname
Mobile Phone
E-Mail
Choose learning time
Choose Learning Platform
Terms & Conditions
 • ჯგუფში – 220 ლარი (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად –  30 ლარი (1 გაკვეთილი)

გთხოვთ გაეცანით – წესები და პირობები