რუსული ენის კურსი

კურსის აღწერა


საქართველოში რუსული ენა დიდი პოპულარობით სარგებლობს და მისი შესწავლის მსურველთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა საუბრობს რუსულად, ახალ თაობებში მისი პოპულარიზაცია სათანადოდ არ ხდება. ჩვენ, მსმენელს ვთავაზობთ უახლეს და უნიკალურ პროგრამას, რომლის ანალოგიც საქართველოში ჯერ არ მოიძებნება. გამოყენებულია პროფესიულად მაღალ დონეზე მომზადებული, უახლესი ლიტერატურა, რომელიც ეფუძნება მეთოდს  “მარტივი, სახალისო, ინტერაქტიული”

კურსის მიზანი:

მსმენელის საბაზისო ცოდნის ამაღლება და განვითარება დონეების მიხედვით; ასევე, ჩვენი მიზანია გავაუმჯობესოთ მათი წერის, კითხვის, მოსმენის და საუბრის უნარ-ჩვევები. ჩვენ, თემატურად განვიხილავთ ვიდეო მასალებს და ხელს შევუწყობთ ნასწავლი ლექსიკის პრაქტიკაში გამოყენებას. ასევე განვიხილავთ გრამატიკულ საკითხებს და ადგილზევე შევასრულებთ შესაბამის სავარჯიშოებს. ჩვენი მიზანია მოსწავლეს ადგილზე შევასწავლოთ მასალა, საშინაო დავალების გარეშე. 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • ერთი დონის ხანგრძლივობა: 3-4 თვე;
 • სულ დონეების რაოდენობა: 4;
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 90 წუთი;
 • ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 7 – 8 მსმენელი.
 • სერთიფიკატი გაიცემა B1 დონიდან.

 

კურსის აღწერარეგისტრაციაღირებულება
ელემენტარული დონე

 სასაუბრო თემები:

 • Очень приятно – ძალიან სასიამოვნოა
 • Русский алфавит – რუსული ანბანი
 • Кто это? – ვინ არის ეს?
 • Как вас зовут? – რა გქვიათ თქვენ?
 • Мой мир – ჩემი სამყარო
 • Мой день – ჩემი დღე
 • Сколько времени? რომელი საათია
 • Моя семья – ჩემი ოჯახი
 • Наш урок – ჩვენი გაკვეთილი
 • Как мы изучаем русский – როგორ ვსწავლობთ რუსულს
 • Что у вас есть? – რა გაქვთ, გყავთ თქვენ?
 • Когда у нас следующий урок? როდის იქნება შემდეგი გაკვეთილი?
 • В городе – ქალაქში
 • Какой это город? – ეს რა ქალაქია?
 • Это ваше место? – ეს თქვენი ადგილია?
 • Где вы были вчера? სად იყავით გუშინ?
 • Страны и национальности – ქვეყნები და ეროვნებები
 • Вы когда-нибудь были в Москве? – თქვენ ოდესმე იყავით მოსკოვში?
 • Какая погода в Москве? -როგორი ამინდია მოსკოვში?
 • Кто вы по национальности? – ეროვნებით ვინ ხართ?
 • Мой дом – ჩემი სახლი
 • У вас большой дом? – ჩვენ დიდი სახლი გვაქვს?
 • Ты видел мои очки? – ჩემი სათვალე ხომ არ გინახავს?
 • Как вы отдыхаете дома? – როგორ ისვენებთ სახლში?
 • Вкусная еда – გემრიელი საჭმელი.
 • Что мы едим каждый день? – რას მივირთმევთ ყოველ დღე?
 • Вы готовы заказать? – შეკვეთისთვის მზად ხართ?
 • Ужин дома с друзьями – მეგობრებთან ერთად ვახშმობა.
 • Здоровье – ჯანმრთელობა
 • Уменя болит голова – მე თავი მტკივა
 • Здоровый образ жизни  – ჯანსაღი ცხოვრების წესი
 • Почему ты так счастлив? – რატომ ხართ ასეთი ბედნიერი?
 • Люди – ხალხი
 • Это мой близкий друг – ეს ჩემი ახლო მეგობარია
 • Я похож на маму – მე ვგავარ დედას.
 • Одежда – ტანსაცმელი
 • Транспорт – ტრანსპორტი
 • Я хочу ехать на такси – მე მინდა ტაქსით მგზავრობა
 • Когда вы приедете в Москву? როდის ჩამოხავლთ მოსკოვში?
 • Я еду из Берлина в Прагу – მე მივდივარ ბერლინიდან პრაღაში

გრამატიკა:

 • Местоимения
 • 1-к спряжение глаголов
 • Конструкция: «У меня есть»
 • Повелительная форма глаголов
 • Окончания прилагательных
 • Притяжательные прилагательные
 • Предложный падеж для локаций
 • Предложный падеж для локаций
 • Прошедшее время глагола “быть”
 • Месяцы в предложном падеже (когда?)
 • 2-е спряжение глаголов
 • Национальности
 • Существительные среднего рода во множественном числе
 • Существительные мужского рода во множественном числе
 • Предложный падеж, исключения
 • Прошедшее время
 • Винительный падеж для предметов
 • Личные местоимения с «нужно», «надо», «нравится», «можно», «нельзя»
 • Творительный падеж
 • Будущее время
 • Конструкция «у меня был…»
 • Краткая форма прилагательных
 • Окончания прилагательных
 • Сравнительная и превосходная степень
 • Родительный падеж в притяжательных конструкциях
 • Окончания прилагательных
 • Предложный падеж для транспорта
 • Порядковые числительные
 • Винительный падёж
 • Направления

 


საბაზისო დონე

სასაუბრო თემები:

 • Моя семья – ჩემი ოჯახი
 • Мама мамы – это моя бабушка – ეს ჩემი ბებიაა
 • Как вы отдыхаете вместе с семьёй? – როგორ ისვენებთ ოჯახთან ერთად?
 • А потом они поженились… – შემდეგ ისინი დაქორწინდნენ.
 • Праздники – დღესასწაულები
 • С праздником! – გილოცავთ დღესასწაულს!
 • Я желаю вам счастья! – გისურვებთ ბედნიერებას!
 • Подарки -საჩუქრები.
 • Покупки – საყიდლები.
 • В магазине косметики – კოსმეტიკის მაღაზიაში.
 • На рынке – ბაზრობაზე.
 • В магазине одежды – ტანსაცმლის მაღაზიაში.
 • Скоро в отпуск – მალე შვებულებაში.
 • В отпуске – შვებულებაში.
 • В гостинице – სასტუმროში.
 • Планы на отпуск – შვებულებისთვის გეგმები.
 • У нас дома – ჩვენთან სახლში.
 • Моя квартира – ჩემი ბინა.
 • Уборка дома – სახლის დალაგება.
 • Где это находится? ეს სად მდებარეობს?
 • На работе – სამსახურში.
 • Кем вы работаете? – რას საქმიანობთ?
 • Телефонные звонки – სატელეფონო ზარები.
 • Электронные письма – ელექტრონული წერილები.
 • Досуг – თავისუფალი დრო.
 • Я люблю музыку – მე მიყვარს მუსიკა.
 • Это фильм о любви – ეს ფილმი სიყვარულზეა.
 • Куда вы обычно ходите? სად დადიხართ ჩვეულებრივ?
 • Города – ქალაქები.
 • Достопримечательности – ღირსშესანიშნაობები.
 • Ориентация в городе – ქალაქში ორიენტაცია.
 • В аэропорту – აეროპორტში.

გრამატიკა:

 • Родительный падеж. Принадлежность
 • Возвратные глаголы (наст. вр.)
 • Заниматься + Творительный падеж.
 • Возвратные глаголы (прошедшее время)
 • Поздравлять + Творительный падеж
 • Родительный падеж с глаголом желать
 • Родительный падеж после предлогов
 • Родительный Падеж. Множественное число
 • Родительный падеж с числами
 • Родительный падеж при выражении отсутствия
 • Вид глагола. Прошедшее время
 • Родительный падеж при выражении времени (даты)
 • Вид глагола. Будущее время
 • Предложный падеж при выражении местоположения
 • Конструкции: чтобы + инфинитив, для + сущ. (Р. п.)
 • Творительный падеж после предлогов «над, под, за, перед, между, рядом с»
 • Творительный падеж с глаголами быть, стать, работать. Местоимения в творительном падеже
 • Конструкции: спасибо / извините за + сущ., спасибо / извините, что + глагол
 • Дательный падеж + адресат
 • Глагол нравиться + Винительный падеж. Разница между зовут и называется
 • Предложный падеж после предлога о (объект мысли)
 • Глаголы движения: ходить, ездить, идти, ехать
 • Предложный падеж с годами после предлога «в» (в году). Сравнительная и превосходная степени прилагательных
 • Направление и местоположение. Дательный падеж после предлогов «к, по»
 • Глаголы движения с приставками.

საშუალო დონე

სასაუბრო თემები:

 • Распорядок дня – დღის წესრიგი.
 • Кто рано встаёт, тому Бог даёт. ადრე ამდგარსა კურდღელსა, ვერ დაეწევა მწევარი.
 • Который час? – რომელი საათია?
 • Лучше поздно чем никогда. – შჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს.
 • Приятного аппетита – შეგერგოს!
 • 2.1 Правильное питание – სწორი კვება.
 • 2.2 На кухне – სამზარეულოში.
 • Можно пачку масла, пожалуйста? – შეიძლება ერთი შეკვრა კარაქი?
 • Дружба – მეგობრობა.
 • Отношения – ურთიერთობა.
 • У нас одинаковые интересы – ჩვენ ერთნაირი ინტერესები გვაქვს.
 • Реакции – რეაქციები.
 • Учиться никогда не поздно – სწავლა არასდროს არის გვიან.
 • Век живи – век учись! – სწავლა სიბერემდე!
 • Образование – განათლება.
 • По средам у меня уроки – ოთხშაბათობით გაკვეთილები მაქვს.
 • Удивительная планета – გასაოცარი პლანეტა.
 • В мире животных – ცხოველთა სამყარო.
 • Животные, которые спасли людям жизнь – ცხოველები, რომლებმაც გადაარჩინეს ადამიანების სიცოცხლე.
 • Выживание на природе – ბუნებაში თავის გადარჩენა.
 • Общение – საუბარი.
 • Черты характера – მახასიათებელი თვისებები.
 • Знакомство и этикет – გაცნობა და ეტიკეტი.
 • Публичные выступления – საჯარო გამოსვლა.
 • В интернете – ინტერნეტში.
 • Веб-сайты и приложения – ვებ საიტები და აპლიკაციები.
 • Онлайн-общение – ონლაინ კომუნიკაცია.
 • Онлайн-шопинг ონლაინ შოპინგი.
 • Вокруг света – მსოფლიოს ირგვლივ.
 • Из какой вы страны? რომელი ქვეყნიდან ხართ?
 • Какое название у этой страны? – რა ჰქვია ამ ქვეყანას?
 • Россия – огромная страна რუსეთი – უზარმაზარი ქვეყანა.
 • Мысли -აზრები
 • Цели и достижения – მიზნები და მიღწევები.
 • Мне приснился сон – დამესიზმრა სიზმარი.
 • Приметы и суеверия – ცრურწმენა.
 • СМИ – მედია.
 • Что в мире нового? რა ხდება ახალი მსოფლიოში?
 • Телепередачи – ტელეგადაცემები.
 • Реклама и агитация – რეკლამა და პროპაგანდა.

გრამატიკა:

 • Возвратные глаголы, вид глагола (повторение).
 • Время (полпятого, без пяти пять). Пассивный залог (возвратные глаголы). Пассивные конструкции + Творительный падеж.
 • Возвратные глаголы (субъект и объект – один человек). НСВ и СВ после фразы «Я хочу».
 • Образование прилагательного от глагола. «Приходиться / удаваться” + дательный падеж.
 • Творительный падеж при выражении инструмента.
 • Родительный падеж (определение). Образование прилагательных.
 • Возвратные глаголы. Взаимное действие.
 • Конструкция «Я хочу, чтобы ты делал что-то». Разница между «Одинаковый» и «Такой же», «Разный» и «Другой».
 • Количественные числительные в родительном падеже (одного, одной, двух, трёх, четырёх, пяти).
 • Разница между «учить», «учиться» и «изучать» . Фразы с глаголом «иметь».
 • Условное наклонение. Конструкция «Если бы я был тобой».
 • Дательный падеж. Предлог «по». Конструкция «у меня получилось».
 • Глаголы движения (ходить, ездить, бегать, плавать, летать, ползать).
 • Глаголы движения с приставками.
 • Глаголы транспортации (транзитивные глаголы): носить, возить, водить
 • Образование существительных от прилагательных.
 • Повелительное наклонение (2-е лицо).
 • Повелительное наклонение (1-е и 3-е лицо). Вид глагола в повелительном наклонении.
 • Противопоставления (хотя, несмотря на, иначе).
 • Неопределённые местоимения (кто-то, кто-нибудь, кое-кто) и частица «угодно».
 • «Кто» и «что» во всех падежах.
 • «Какой / какая / какое / какие» во всех падежах.
 • «Это» и «то» во всех падежах. I
 • Возвратное местоимение «себя».
 • Глаголы + Творительный падеж.
 • Возвратно- притяжательное местоимение “свой”. «Бояться» + родительный падеж.
 • «Из-за» + родительный падеж, «благодаря» + дательный падеж. Глагол «везти» в значении удачи.
 • «Который» во всех падежах. Повторение возвратных глаголов в пассивном значении.
 • Прямая и косвенная речь. «за» + цель.
 • Действительное причастие в настоящем времени

 

მაღალი დონე
აკადემიური რუსული ენის კურსი – სპეციალური დაკვეთით. წინასწარი გასაუბრების საფუძველზე. 

 

დამატებითი აქტივობები:

კურსის ყველა დონეზე გამოყენებული იქნება როლური სავარჯიშოები, ინტერვიუები, ვიდეობი და სახალისო თამაშები.

 

 • ჯგუფში -130 ლარი (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად –  260 ლარი (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად – 180 ლარი  (8 გაკვეთილი)
 • Online კურსის ღირებულება – 25 ლარი (1 გაკვეთილი)
 • კორპორატიული შეკვეთის შემთხვევაში, ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად.

 

 

“>