ზოგადი ინგლისური

ზოგადი ინგლისური


კურსი გათვლილია ისეთ მოსწავლეებზე, რომლებსაც სასაუბრო უნარ-ჩვევები უკვე კარგად აქვთ განვითარებული, იციან გრამატიკა, აქვთ სიტყვების მარაგი და სურთ ზოგადი განათლების მიღება ინგლისურ ენაზე. კურსი შედგება 4 ნაწილისგან, რომელიც მორგებულია როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ სწავლებაზე. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს სახალისოდ და საინტერესოდ კითხვა-პასუხის რეჟიმში. მოსწავლეების ჩარიცხვა სასწავლო კურსებზე ხდება ტესტირების ან გასაუბრების საფუძველზე.

 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • 1 დონის ხანგრძლივობა: 3 თვე
 • სულ დონეების რაოდენობა: 4
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 90 წუთი.
 • ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 7-8
 • სასწავლო მეთოდი: მარტივი,სახალისო, ინტერაქტიული.

 

კურსის აღწერარეგისტრაციაღირებულება
დონე 1

 • Animals;
 • How? Why?
 • Plants;
 • Music;
 • Work and Leisure;
 • Interesting People of the World
 • Exploration and Adventure.

 


დონე 2

 • Inventions and Inventors;
 • Sports;
 • Food;
 • Mysteries;
 • Business;

დონე 3

 • Explorers;
 • World Issues;
 • A Mishmash, or Hodgepodge;
 • Science;
 • Medicine and Health;

დონე 4

 • Art;
 • Organizations;
 • Places;
 • Science and Technology;
 • Health and Wellbeing;

დამატებითი აქტივობები:

ყველა დონეზე გამოყენებული იქნება როლური სავარჯიშოები, ინტერვიუები, ვიდეოები და სახალისო თამაშები. თითოეული დონის დასრულების შემდეგ, თქვენ წერთ ტესტს. ოთხივე დონის წარმატებით დასრულების შემდეგ, გაიცემა სერთიფიკატი.

 

 • ჯგუფში -130 ლარი (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად –  300 ლარი (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად – 170 ლარი  (8 გაკვეთილი)
 • Online კურსის ღირებულება – ერთი გაკვეთილი 25 ლარი

 

 

“>