ინგლისური აბიტურიენტებისთვის

კურსი აბიტურიენტებისთვის


კურსი აბიტურიენტებისთვის გულისხმობს ყველა იმ საკითხის განხილვას, რომელიც მოთხოვნილია განათლების სამინისტროდან, მისაღები გამოცდების წარმატებით ჩაბარებისთვის. კურსი მოიცავს როგორც გრამატიკულ საკითხებს, ასევე ლექსიკის გამდიდრებას, წერილებისა და ესეების წერას, მოსასმენ დავალებებს, ტესტებზე მუშაობას. კურსზე მოსწავლეების ჩარიცხვა ხდება ტესტირების ან გასაუბრების საფუძველზე. კურსი მორგებულია, როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ სწავლებაზე.

კურსზე იმუშავებენ სერთიფიცირებული პედაგოგები, რომლებსაც აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება აბიტურიენტებთან მუშაობის.

 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • კურსის ხანგრძლივობა 7 – 8 თვე;
 • ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 4 მოსწავლე;
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 90 წთ;
 • გაკვეთილების რაოდენობა: თვეში 12 გაკვეთილი;

 

კურსის აღწერარეგისტრაციაღირებულება

 

კურსზე გამოყენებული იქნება შემდეგი ლიტერატურა:

 • Oxford Practice Grammar;
 • Destination B1 – B2;
 • Laser B1 –B2;
 • TOEFL ASSAY;
 • Tests (Level –  A1 –B2);

კურსის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეებს ეცოდინებათ:

 • ტექსტების გარჩევა;
 • წერილების წერა;
 • ესეების წერა;
 • მოსასმენი დავალებების შესრულება;
 • გრამატიკული საკითხები; (სრული კურსი)
 • ტესტებზე მუშაობა;

 


დამატებითი აქტივობები:

კურსზე გამოყენებული იქნება თემატიკასტან დაკავშირებული სავარჯიშოები, რასაც ადგილზევე შასრულებენ მოსწავლეები.

 

 • ჯგუფში – 150 ლ (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად – 300 ლ (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად  – 200 ლ (8 გაკვეთილი)

 

 

">