ბიზნეს ინგლისური

ბიზნეს ინგლისური


მორგებულია ბიზნესით, მარკეტინგითა და მენეჯმენტით დაინტერესებული ყველა ასაკის მსმენელზე. კურსი გულისხმობს როგორც ინდივიდუალურ, ასევე ჯგუფურ სწავლებას. სწავლა მიმდინარეობს სრულიად ინგლისურ ენაზე ინოვაციური და აპრობირებული მეთოდების გამოყენებით, რაც მსმენელებს საშუალებას აძლევს გაიღრმავონ ცოდნა არა მხოლოდ ბიზნესში, არამედ ინტერდისციპლინურ საგნებშიც ინგლისურ ენაზე.

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს აქტიური კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ე.წ Case Study-ის მეთოდის გამოყენებით. მსნენელები ერთდროულად აუმჯობესებენ კითხვის, წერის, მოსმენის, საუბრის უნარ-ჩვევებს. თემატურად განიხილავენ წარმატებულ ბიზნეს მოდელებს და ცდილობენ უკვე ნასწავლი ლექსიკის პრაქტიკაში გამოყენებას. საჭიროების შემთხვევაში განიხილავენ გრამატიკულ საკითხებს და ასრულებენ შესაბამის სავარჯიშოებს. ცენტრი მსმენელებს სთავაზობს ადგილზე სწავლებას, საშინაო დავალების გარეშე.

 

კურსის მიზანი:

კურსის მიზანია გააუმჯობესოს მსმენელის ბიზნეს ლექსიკა, შესძინოს მას დისკუსიის, ინტერპერსონალური კომუნიკაციისა და დამაჯერებელი მსჯელობის უნარ-ჩვევები.

 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • 1 დონის ხანგრძლივობა: 3 თვე
 • სულ დონეების რაოდენობა: 2
 • გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 90 წუთი.
 • ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა: 7-8

 

 

კურსის აღწერარეგისტრაციაღირებულება
LEVEL 1 - Intermediate

სილაბუსის მიზანია სტუდენტების მომზადება ინგლისურ ენაში, რათა გამოიყენონ ის აკადემიური მიზნებისათვის ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში სწავლისას და შემდგომ მათი პროფესიული საჭიროებებისათვის რეალურ ბიზნეს სიტუაციებში. ეს მოსამზადებელი კურსი მიზნად ისახავს სტუდენტებს მისცეს შესაძლებლობა შეიძინონ ტერმინოლოგიის გარკვეული რაოდენობა, რაც საჭიროა ინგლისურენოვან სამყაროში ბიზნესისა და ფინანსების შესახებ ტექსტების გასაგებად.


თემები მოიცავს შემდეგ ვარიანტებს:
 • საბანკო საქმე;
 • ბიზნეს ორგანიზაცია;
 • საფონდო ბირჟა;
 • გაყიდვები და მოლაპარაკებები;
 • ბიზნესის წამოწყება და კომპანიის წარდგენა;
 • ზოგადი ეკონომიკა;
 • Კომპანიის წარდგენა;
სხვა მიზნობრივი უნარების განვითარება მოიცავს:
 • შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება;
 • სოციალიზაცია და ქსელირება;
 • ეფექტური პრეზენტაციების ჩატარება;
 • შეხვედრების მართვა;
 • Სატელეფონო საჩივრები;
 • Პრობლემის გადაჭრა;
 • გადაწყვეტილების მიღება;

 


LEVEL 2 - Upper Intermediate
 • კომუნიკაცია პრაქტიკულ, ბიზნესზე ორიენტირებულ სიტუაციებში;
 • გამოხატონ აზრი ინგლისურ ენაზე თავისუფლად, ზუსტად და თავდაჯერებულად;
 • ინგლისურ ენოვან ტექსტებსათვის თავის გართმევა სხვადასხვა ბიზნეს კონტექსტში, მოლაპარაკებების, სატელეფონო კომუნიკაციების დაწყებას, პრეზენტაციების გაკეთებას და კომუნიკაციას;
 • შეხვედრები;
 • თავმჯდომარეობა, დღის წესრიგის დადგენა, საუბრის კონტროლი;
 • Დისკუსიებში Მონაწილეობა,თანრიგის დაცვა, მოსმენა და შენიშვნები;
 • Დიპლომატიურობა; დათანხმება ან არ დათანხმება;
 • Პრობლემის მოგვარება ტელეფონით;
 • Ბრეინსტორმინგი (ჯგუფური განხილვის მოწყობა);
 • რთულ სიტუაციებთან გამკლავება;
 • Შეთანხმების მიღწევა;
 • Კონფლიქტის მოგვარება;
 • Რთული შეკითხვების დასმა და პასუხის გაცემა;
 • Ხალხის დამშვიდება;
 • სწორი ინფორმაციის მიღება.

დამატებითი აქტივობები:

Case Study, პროექტებისა და წინადადებების წარდგენა, გუნდის მენეჯმენტი და ლიდერობა, ბიზნეს საუბრები, Speed networking, Skim reading, არგუმენტირებული დისკუსიები და სოკრატული სემინარის მეთოდი.

 

Name / Surname
Mobile Phone
E-Mail
Company Name / Your Position
Choose level of the course
Choose learning time
Choose learning platform
Terms & Conditions
 • ჯგუფში – 220 ლ (12 გაკვეთილი)
 • ინდივიდუალურად  – 30 ლ (1 გაკვეთილი)

 

გთხოვთ გაეცანით – წესები და პირობები 

 

 

">