კორპორატიული შეთავაზება

კორპორატიული შეთავაზება


ჩვენ მუდმივად მზად ვართ ვიმუშაოთ ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციის პერსონალთან, რომლებსაც აქვთ სურვილი გაიუმჯობესონ ინგლისური ენის ცოდნის დონე, მათი სამსახურეობრივი საქმიანობის უკეთ წარმართვისთვის.

ასეთ ჯგუფებთან მუშაობისთვის, ჩვენ წინასწარ შევისწავლით კომპანიის სპეციფიურ მოთხოვნას და მოღვაწეობის სფეროს მიხედვით შევქმნით სპეციალურ კურსს, რომელიც გაცილებით ეფექტური და შედეგის მომტანი იქნება, ვიდრე სტანდარტული თემატიკის კურსები.

კურსზე უხვად გამოვიყენებთ შესაბამის თემატიკის მაგალითებს და განვმარტავთ საჭირო ტერმინებს.

 

ღირებულება:

კურსის ღირებულება განისაზღვრება დამკვეთი ორგანიზაციის კონკრეტული მოთხოვნიდან გამომდინარე. მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ შევათანხმებთ ჯგუფების რაოდენობას, ჩატარების ადგილს, დროს და სხვა დეტალებს.

ანგარიშსწორება ხდება მხოლოდ საბანკო გადარიცხვით.